ReadyPlanet.com
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร ThaiAuPairClub

dot
dot
ประมวลภาพสังสรรค์งานไทยออแพร์คลับจ้า
dot
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 6
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 5
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 4
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 3
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 2
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 1
dot
+++ เอเจนซี่ที่แนะนำ +++
dot


ลิฟอินแคร์กิฟเวอร์ แนนนี่แคนาดา ทำงานเรียนต่อเมืองนอก ไปต่างประเทศ


การขอหนังสือเดินทาง (passport) article

หนังสือเดินทาง


สิ่งสำีคัญที่สาวๆ และหนุ่ม ๆ ที่รักการเดินทางไกลไปต่างแดน หรือหนุ่มสาวชาวออแพร์ทั้งหลาย จำเป็นจะต้องมีติดตัวติดกายอย่างแน่นอน มันคืออะไรเอ่ย…… คำตอบคือ หนังสือเดินทาง ที่บางครั้งเราก็เรียกทับคำภาษาัอังกฤษไปเลยว่า พาสปอรต์ (passport)

ทำไมเราจะต้องมีหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางมีไว้เพื่อแสดงตัวตนของเราในต่างแดน เอาตัวอย่างง่ายๆ ถ้าเพื่อนๆ อยู่ที่เมืองไทย เวลาจะแสดงตัวตนรับรางวัลต่างๆ หรือว่าจะต้องติดต่องาน สมัครงาน หรือธุรกรรมต่างๆ เพื่อนๆ ก็ต้องแสดงตัวตนด้วยบัตรประชาชน แต่ที่นี้ เมื่อได้ไปอยู่ต่างประเทศ การจะมาแสดงตัวตนของคุณด้วยบัตรประชาชนไทยนั้นทำไม่ได้  ดังนั้น จึงต้องมีเอกสารที่แสดงตัวตนของเราอย่างเป็นสากลเวลาเดินทางไปต่างประเทศ และนั้นคือ หนังสือเดินทาง นั้นเอง

เมื่อเราได้หนังสือเดินทางหรือพาสปอรต์มาแล้ว เราก็สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ ส่วนประเทศไหนที่เราจะต้องขออนุญาตเข้าประเทศของเขา เรา็ก็จะต้องไปขอวีซ่าต่างหากอีกทีหนึ่ง

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) คืออะไร

เป็นหนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ตามข้อกำหนดขององค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

  • มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data)  ได้แก่  รูปใบหน้า และ/หรือ ลายนิ้วมือ และ/หรือ ม่านตา ไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง
  • มีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหน้งสือเดินทาง

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้นำระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) มาใช้ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2548 สำหรับหนังสือเดินทางในระบบเก่า ที่ออกให้ก่อน สิงหาคม 2548 ยังคงใช้ได้ จนวันสิ้นอายุที่ปรากฏในเล่มหนังสือเดินทาง แต่จะไม่สามารถต่ออายุได้อีก
ฟังแล้วทันสมัยน่าดูใช่ไหมค่ะ ไม่มีสักเล่มไม่ได้แล้ว แฮ่ๆ แล้วอยากมีสักเล่มจะต้องทำอย่างไรหนอ

 

 

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่
หากคุณมีสัญชาิติไทย ก็สามารถทำหนังสือเิดินทางไทยได้ โดยตัวคุณจะต้องไปยังสำนักงานที่ทำหนังสือเดินทาง สำนักงานที่ทำหนังสือเดินทางมีที่ไหนบ้าง มีกล่าวต่อจากนี้แน่นอนค่ะ

เมื่อไปถึงสำนักงาน  สิ่งแรกที่ต้องทำคือ

1.     รับบัตรคิว  โดยการจะรับบัตรคิวได้นั้นจะต้องแสดงบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ดู

หากไม่มีบัตรประชาชนแล้วก็จะไม่สามารถรับบัตรคิวได้ เมื่อได้บัตรคิวแล้วให้ไปนั่งรอ

2.     เมื่อถึงคิวของเรา ให้เดินเข้าไปยังโต๊ะหรือห้องที่ตรงตามประกาศ

ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก(หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆที่จำเป็น อาทิ หากเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดง เพื่อตรวจสอบข้อมูล กรณีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าก็นำมาด้วย เพืื่อเจ้าหน้าที่จะได้ประทับตรายกเลิกหนังสือเดินทางเล่มนั้น เมื่อประทับตรายกเลิกแล้ว เจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางที่ลงตรายกเลิกแล้วให้เราเป็นผู้เก็บรักษา

เจ้าหน้าที่จะจัดเก็บข้อมูล  ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า )  หากต้องการรับหนังสือเดินทางทางไปรษณียให้แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าทีีตรงนี้ได้เลย    

     
3. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์ 35 บาทหากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดให้มารับหนังสือเดินทาง

       

  • หากยื่นที่กรมการกงสุล หลักสี่ หรือ สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา)  ผู้ขอหนังสือเดินทาง สามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
  • กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ผู้ขอ
    หนังสือเดินทาง (ในเขตเมือง) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ
  • ในกรณีจำเป็น สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)

 

 

 

 

 สามารถติดต่อทำหนังสือเดินทางได้ที่ไหนบ้าง


สำนักงานในกรุงเทพมหานคร
1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ 
123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม 10210
โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256


2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา 
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคาร "บางนาฮอลล์" ชั้น B1
โทรศัพท์ 0-2383-8401-3  โทรสาร 0-2383-8398
 
3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า 
ที่อยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์(ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.
โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8118-9


สำนักงานในต่างจังหวัด
1.
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น      
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441
 
2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่
 ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก     
 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา     
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7432-6510-1 โทรสาร 0-7432-6506

4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี 
ที่อยู่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-242313-4 โทรสาร 045-242301
    
5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี      
ที่อยู่ ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3 โทรสาร 077-274941

6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา  ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

 

กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

แย่เลย ทำหนังสือเดินทางหาย จะทำอย่างไรนี้
สูญหายในประเทศ ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจและรับแจ้งความจากเจ้าพนักงาน ตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย

สูญหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง(Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน

 ท้ายสุด ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อนๆ ควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายเอาไว้  และถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เก็บไว้แยกต่างหากเอาไว้เป็นข้อมูลสำรองกรณีฉุกเฉิน สำเนาหนังสือเดินทางไม่สามารถนำไปทำอะไรได้หรอกคะ แต่ถ้ากรณีฉุกเฉินสมุดเดินาทางเราหาย เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยแม้แต่เลขที่หนังสือเดินทาง แต่ถ้าเรามีสำเนาหนังสือเดินทางของเราก็เก็บไว้ เราก็สามารถมีข้อมูลบางส่วนของหนังสือเดินทางของเราค่ะ  อีกทั้งถ้าเป็นได้ ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จะเดินทางไปถึง หรือเดินทางผ่านติดตัวเอาไว้ด้วย กรณีเหตุฉุกเฉินก็จะได้สามารถโทรไปหาได้ หากมีปัญหาเกรงว่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ดี ไม่ต้องห่วงค่ะ ที่สถานทูตหรือสถานกงศุลจะมีเจ้าหน้าที่คนไทยทำงานประจำที่นั้นค่ะ    


 

สุดท้ายท้ายสุดจริงๆ ก่อนจะจบเรื่องหนังสือเดินทางนะคะ หนังสือเดินทางหรือพาสปอรต์นี้ เป็นของๆเรา เราจะต้องเก็บรักษาเอง ไม่สามารถให้คนอื่นถือครอบครองหนังสือเดินทางของเราได้  เช่น หากว่าโฮสต์ต้องการจะเก็บหนังสือเดินทางของเราซึ่งเป็นสิ่งที่โฮสต์ทำไม่ได้อย่างแน่นอน และเป็นการผิดกฏหมายถ้าคนอื่นจะมาถือเก็บพาสปอร์ตของเราโดยทีเราไม่ได้อนุญาตค่ะ และเพื่อนๆ จะต้องระวังรักษาหนังสือเดินทางให้ดี อย่าหาย เพราะถ้าหายก็จะต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ซึ่งจะนำมาซึ่งความยุ่งยากหากว่าตัวเรากำลังอยู่ต่างประเทศค่ะด้วยรักจากใจ
ธัญญ่า


  

 

 
มุมออแพร์น่ารู้

Engenius International แจกทุนฟรี ออแพร์
อยากเป็นออแพร์ใช่ไหม article
108 คำถามกับโครงการออแพร์ อเมริกา article
เตือนภัยเพื่อนๆ ชาวออแพร์ที่หาโฮสต์เอง article
ตัวแทนโครงการ ออแพร์ทั้ง 14 แห่งในอเมริกา article
คำแนะนำยามสัมภาษณ์กับโฮสต์ article
10 ความคาดหวังจากโฮศต์สู่ออแพร์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 

   

      

www.thaiaupairclub.com จุดประสงค์ของเวบ คือ มีไว้เพื่อเป็นจุดศูยน์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ของสมาชิก และเพื่อสร้างมิตรภาพของออแพร์ ทั้งบุคคลที่สนใจโครงการ เป็นออแพร์อยู่ หรือ สิ้นสุดการเป็นออแพร์แล้วก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดมาจากประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ขอให้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและรับข้อมูล ทางเวบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนคนไทย ให้เดินทางเข้าอเมริกาอย่างผิดกฏหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ของการเป็นออแพร์

www.thaiaupairclub.com is the first Thai au pair community web site in Thailand. We have friendly and warm welcome for everyone, plese feel free to join us. We would love to help each other by sharing opinions and experiences openly. More than that, we would love to make our au pair program to be great experiences for everyone. Au pair is experiences for life.

รูปภาพ และ บทความทั้งหมดบนเวบนี้ ไม่อนุญาตให้ทำการพิมพ์ หรือนำไปเผยแพร่ แจกจ่าย แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บ tanya@thaiaupairclub.com