ReadyPlanet.com
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร ThaiAuPairClub

dot
dot
ประมวลภาพสังสรรค์งานไทยออแพร์คลับจ้า
dot
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 6
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 5
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 4
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 3
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 2
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 1
dot
+++ เอเจนซี่ที่แนะนำ +++
dot


ลิฟอินแคร์กิฟเวอร์ แนนนี่แคนาดา ทำงานเรียนต่อเมืองนอก ไปต่างประเทศ


ประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าประเทศอเมริกา article


การขึ้นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551

 

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในกรุงเทพมหานครและสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในเชียงใหม่ขอเรียนให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าชั่วคราวเข้าสหรัฐฯ จะเพิ่มจาก 100 เหรียญสหรัฐ (3,600 บาท) เป็น 131 เหรียญสหรัฐ (4,454 บาท)

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นทั่วโลกครั้งนี้จะทำให้กระทรวงการต่างประเทศมีงบประมาณพอเพียงต่อค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความมั่นคงและมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติวีซ่าชั่วคราว ท่านยังคงสามารถชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าตามที่ทำการไปรษณีย์ที่กำหนดไว้ 246 แห่งทั่วประเทศได้ตามปกติ

ในขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจะปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจาก 36 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 34 บาท  ดังนั้น อัตราค่าซื้อรหัสประจำตัว (PIN) เพื่อจองนัดสัมภาษณ์จะลดจาก 432 บาทเป็น 408 บาทสำหรับการนัดหมายโดยผ่านเว็บไซต์และลดจาก 720 บาทเป็น 680 บาทสำหรับการนัดหมายโดยโทรศัพท์ติดต่อ Call Center ส่วนอัตราค่าซื้อรหัสประจำตัว (PIN) ยังคงเดิมตามค่าเงินสหรัฐฯ (คือ 12 เหรียญสหรัฐสำหรับการนัดหมายโดยผ่านเว็บไซต์และ 20 เหรียญสหรัฐสำหรับการนัดหมายโดยโทรศัพท์ติดต่อ Call Center)  

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าชั่วคราวเข้าสหรัฐฯ จะใช้อัตราใหม่คือ 131 เหรียญสหรัฐ (4,454 บาท) สำหรับใบขอวีซ่าที่ได้ชำระค่าธรรมเนียม 100 เหรียญสหรัฐ (3,600 บาท) ไปแล้วก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 จะได้รับการดำเนินการโดยผู้สมัครขอวีซ่าไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มแต่ประการใดหากผู้สมัครเข้ารับสัมภาษณ์ในหรือก่อนวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551  แต่หากผู้สมัครขอวีซ่าที่ได้ชำระค่าธรรมเนียม 100 เหรียญสหรัฐ (3,600 บาท) ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 และมีนัดให้เข้ารับสัมภาษณ์หลังวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม 31 เหรียญสหรัฐ หรือ 1,054 บาทก่อนเข้ารับสัมภาษณ์  โดยท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม 31 เหรียญสหรัฐนี้ที่แผนกการเงิน ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ก่อนเข้ารับสัมภาษณ์ 

ตามกฎหมายสหรัฐฯ กระทรวงการต่างประเทศจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพิจารณาอนุมัติวีซ่าชั่วคราวด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า Machine-Readable Visa (MRV) เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความมั่นคงแบบใหม่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ตลอดทั้งอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า Machine-Readable Visa (MRV) เดิม 100 เหรียญสหรัฐจึงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายจริงในการดำเนินการพิจารณาอนุมัติวีซ่าชั่วคราว กระทรวงการต่างประเทศได้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกินมานี้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ปัจจุบัน กระทรวงฯ ไม่สามารถจะรับภาระต่อไปได้ จึงจำต้องขอขึ้นค่าธรรมเนียมตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

สรุป ณ ปัจจุบัน ค่าขอวีซ่าอออแพร์คือ 4,454 บาท
                     ค่าจองคิวสัมภาษณ์โดยการซื้อพิน  (PIN) ที่ไปรษณีย์คือ 408 บาท


 แหล่งที่มา : สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยจ้า

 
มุมออแพร์น่ารู้

อยากเป็นออแพร์ใช่ไหม article
108 คำถามกับโครงการออแพร์ อเมริกา article
เตือนภัยเพื่อนๆ ชาวออแพร์ที่หาโฮสต์เอง article
ตัวแทนโครงการ ออแพร์ทั้ง 14 แห่งในอเมริกา article
การขอหนังสือเดินทาง (passport) article
การขอใบประวัติอาชญากรรม (ใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) article
คำแนะนำยามสัมภาษณ์กับโฮสต์ article
10 ความคาดหวังจากโฮศต์สู่ออแพร์ article
ปลอดภัยไว้ก่อน article
การออกนอกประเทศขณะเป็นออแพร์ article
แต่งกายรับฤดูหนาว article
Time out การลงโทษ! article
โอกาสทางการศึกษากับโครงการ"ออแพร์" article
คิดให้ดีก่อนจะมาเป็นออแพร์ article
Daylight Saving Time article
เทศกาล Halloween(All-hallow-evening )
เทศกาล Thanksgiving
Scam โฮสต์หลอกหลวง article
ฉันคืออแพร์ พี่เลี้ยงเด็กอินเตอร์ article
ฟุดฟิดฟอไฟไปกับธัญญ่า (ตอน2) article
ฟุดฟิดฟอไฟไปกับธัญญ่า( ตอนที่ 1) article
Rematch การเปลี่ยนครอบครัว article
10 คำแนะนำ สำหรับการเป็นผู้ประสบความสำเร็จ article
Social Security Card article
ประกาศปรับรายได้ออแพร์อเมริกา article
บทสัมภาษณ์ของธัญญ่ากับหนังสือ EXIT article
ธัญญ่าและโครงการออแพร์ ทางITV article
Tanya on Mc Sentinel Newspaper article
"The Nanny Diaries" หนังบันทึกพี่เลี้ยงเด็ก article
ท่องจำขึ้นใจ article
ปัญหา ปัญหา article
เทศกาล Easter article
คำถาม-คำตอบ ที่ควรรู้กับโครงการออแพร์ article
108 คำถามกับโครงการออแพร์ (หน้า 2)
108 คำถามกับโครงการออแพร์ (หน้า 3)
108 คำถามกับโครงการออแพร์ (หน้า 4)
ประวัติไทยออแพร์คลับCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 

   

      

www.thaiaupairclub.com จุดประสงค์ของเวบ คือ มีไว้เพื่อเป็นจุดศูยน์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ของสมาชิก และเพื่อสร้างมิตรภาพของออแพร์ ทั้งบุคคลที่สนใจโครงการ เป็นออแพร์อยู่ หรือ สิ้นสุดการเป็นออแพร์แล้วก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดมาจากประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ขอให้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและรับข้อมูล ทางเวบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนคนไทย ให้เดินทางเข้าอเมริกาอย่างผิดกฏหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ของการเป็นออแพร์

www.thaiaupairclub.com is the first Thai au pair community web site in Thailand. We have friendly and warm welcome for everyone, plese feel free to join us. We would love to help each other by sharing opinions and experiences openly. More than that, we would love to make our au pair program to be great experiences for everyone. Au pair is experiences for life.

รูปภาพ และ บทความทั้งหมดบนเวบนี้ ไม่อนุญาตให้ทำการพิมพ์ หรือนำไปเผยแพร่ แจกจ่าย แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บ tanya@thaiaupairclub.com