ReadyPlanet.com
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร ThaiAuPairClub

dot
dot
ประมวลภาพสังสรรค์งานไทยออแพร์คลับจ้า
dot
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 6
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 5
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 4
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 3
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 2
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 1
dot
+++ เอเจนซี่ที่แนะนำ +++
dot


ลิฟอินแคร์กิฟเวอร์ แนนนี่แคนาดา ทำงานเรียนต่อเมืองนอก ไปต่างประเทศ


Au Pair in Belgium

 ออแพร์ประเทศเบลเยียม

  

คุณสมบัติ

โสดไม่เคยแต่งงานไม่มีบุตร

อายุอย่างน้อย18 ปี  แต่ไม่เกิน26 ปีในวันทียื่นขอวีซ่าและเดินทางเข้าประเทศ
การศึกษาจบไม่น้อยกว่ามอหก

สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อใดๆทุกชนิด

ไม่มีประวัติอาชญากรรม

จะต้องไม่เคยได้รับวีซ่าทำงานในเบลเยียมมาก่อน

 

การทำงาน

ทำงาน30 ชัวโมงต่อสัปดาห์

ทางานดูแลเด็กทางานบ้านทีเกี่ยวกับเด็กเช่นรีดผ้าของเด็กซักผ้าล้างห้องน้าที่เด็กใช้จัดเตรียมอาหารให้เด็กป้อนและทาความสะอาดหัองครัวทุกครั้วที่ใช้งานจัดตู้เสื้อผ้าของเด็กพาเด็กออกไปทากิจกรรมต่างๆนอกบ้านดูแลเรื่องสุขอนามัยของเด็กจัดทาความสะอาดบริเวณที่เด็กเล็กเก็บของเล่นของเด็กให้เป็นระเบียนและอาจจะต้องทาอาหารให้โฮสต์ทานบ้างหรือช่วยเขาทาอาหารเย็นเพื่อที่จะได้ทานอาหารวมกันจะต้องดูแลและทาความสะอาดห้องนอนและห้องน้าที่คุณใช้ให้เรียบร้อยตลอดเวลา

สามารถทำงานได้สูงสุดหนึ่งปี

 

สิ่งที่ได้รับตอบแทน

เงินเดือนไม่ต่ากว่าเดือนละ450 ยูโร

ห้องนอนส่วนตัวและอาหาร

ได้วันหยุดอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปาดห์วันหยุดพักร้อนสองสัปดาห์ทียังได้รับเงินเมื่อทำครบปี

ได้รับวีซ่าทางานออแพร์

สำหรับตั๋วเครื่องบิน ประกันสุขภาพ และ ค่าเรียนตามแต่ตกลงกับโฮสต์

 

ครอบครัวที่ต้องการออแพร์จะต้องยื่นเอกสารต่อหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตของตนโดยต้องมีสัญญาการจ้างงานและใบสุขภาพของออแพร์ด้วยถ้าหากว่าคำร้องที่ยื่นไปหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองก็จะให้ใบทำงานประเภท B ให้กับออแพร์และใบอนุญาติเป็นนายจ้าง (Employer permit ) ให้กับครอบครัว เมื่อใด้ใบทำงานประเภท B มาแล้วออแพร์เองก็จะต้องไปยื่นคำร้องขอใบอนุญาติอยู่ชั่วคราวทีสถานทูตเบลเยียมประจำประเทศไทยด้วย

หลังจากยื่นเอกสารไปแล้วหากคำร้องได้รับเอกสารครบและคุณมีคุณสมบัติสถานทูตก็จะส่งคำร้องต่อไปยังหน่วยงานที่เกียวข้อที่ประเทศเบลเยียมเพื่อเป็นฝ่ายตัดสินว่าจะออกวีซ่าให้คุณหรือไม่ถ้าหากคุณได้รับวีซ่าสถานทูตจะโทรติดต่อบอกคุณให้ไปรับวีซ่าต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกียวกับโครงการออแพร์ของประเทศนี้อ่านได้ที่เว็บ https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Application-guides/Pages/Au_pairs_Visa.aspx  

 

 
โครงการออแพร์ประเทศต่างๆ

โครงการออแพร์ประเทศต่างๆ
Au Pair in Holland (The Netherlands) article
Au Pair in Australia article
Au Pair in Norway article
Au Pair in Sweden
Au Pair in Germany article
Au Pair in Denmark article
Au Pair in France article
Au Pair in Finland article
Au Pair in Norway
Au Pair in Denmark articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 

   

      

www.thaiaupairclub.com จุดประสงค์ของเวบ คือ มีไว้เพื่อเป็นจุดศูยน์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ของสมาชิก และเพื่อสร้างมิตรภาพของออแพร์ ทั้งบุคคลที่สนใจโครงการ เป็นออแพร์อยู่ หรือ สิ้นสุดการเป็นออแพร์แล้วก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดมาจากประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ขอให้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและรับข้อมูล ทางเวบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนคนไทย ให้เดินทางเข้าอเมริกาอย่างผิดกฏหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ของการเป็นออแพร์

www.thaiaupairclub.com is the first Thai au pair community web site in Thailand. We have friendly and warm welcome for everyone, plese feel free to join us. We would love to help each other by sharing opinions and experiences openly. More than that, we would love to make our au pair program to be great experiences for everyone. Au pair is experiences for life.

รูปภาพ และ บทความทั้งหมดบนเวบนี้ ไม่อนุญาตให้ทำการพิมพ์ หรือนำไปเผยแพร่ แจกจ่าย แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บ tanya@thaiaupairclub.com