ReadyPlanet.com
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร ThaiAuPairClub

dot
dot
ประมวลภาพสังสรรค์งานไทยออแพร์คลับจ้า
dot
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 6
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 5
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 4
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 3
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 2
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 1
dot
+++ เอเจนซี่ที่แนะนำ +++
dot


ลิฟอินแคร์กิฟเวอร์ แนนนี่แคนาดา ทำงานเรียนต่อเมืองนอก ไปต่างประเทศ


Social Security Card article


ธัญญ่าอยากจะขอแนะนำเอกสารสำัคัญที่ชาวออแพร์ ประเทศอเมริกา ควรจะต้องมีเอาไว้เมื่อได้มาทำงานเป็นออแพร์ที่เมกานะ่่ค่ะ เอกสารตัวนี้ชื่อว่าบัตร Social Security บัตรนี้เปรียบไปกับบัตรของไทยก็คือบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เป็นบัตรสีฟ้า ที่มีชื่อของเราและหมายเลขพิเศษเก้าหลักระุบุอยู่บนบัตร โดยหมายเลขบนบัตรเราเรียกว่า Social Security Nnumber หรือเรียกอย่างย่อๆ กันว่า SSN

สิ่งสำคัญไ่ม่ใช่บัตรที่เราจะต้องนำติดตัวไปตลอดเวลาแต่อย่างไร  แต่สิ่งสำคัญคือหมายเลขบนบัตรเก้าหลักต่างหาก ที่เราต้องจดจำเอาไว้  ถ้าเราได้หมายเลข SSN นี้มาแล้ว ละก็ เราสามารถใช้มันไปได้ตลอด ถึงแม้สถานะภาพของเราจะเปลียนไปไม่ใช่ออแพร์แล้วก็ตาม แต่หมายเลขนี้จะใช้ได้้ไปตลอดไม่เปลียนแปลง บัตรนี้ออแพร์สามารถขอได้ โดยหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของบัตรนี้คือ  Social Security Administration  www.ssa.gov

บัตรนี้ดีอย่างไร
เป็นบัตรทีระบุหมายเลขพิเศษเก้าหลัก ซึ่งหมายเลขเก้าหลักเป็นหมายเลขที่แสดงถึงตัวตนของเราในการเสียภาษีให้กับประเทศและไว้เพื่อติดต่อในการรับสิทธิประโยชน์จากรัฐบาล เช่น เงินบำนาญ เงินค่าทุลภาพ โดยผู้ได้รับประโยชน์คือชาววัยเกษียณ 
"
ฟังๆ ดูแล้วไม่น่าเกียวกับ ออแพร์ ว่าจำเป็นจะต้องมีเลยนะจ๊ะ ธัญญ่า ออแพร์ไม่จำเป็นต้องมีบัตรดังกล่าวนี้หรอกค่ะ  แต่ถ้าต้องการจะมี การที่เราเป็นออแพร์ก็สามารถทำบัตรนี้ได้ค่ะ"

แล้วออแพร์จะต้องมีไปทำไม
จากหมายเลขบนบัตร (SSN) ถือเป็นหมายเลขแสดงตัวตนของเราและ จากที่เล่าไปข้างต้นแล้ว หมายเลขนี้ เราสามารถใช้ไปได้ตลอดจนเสียชีวิต ทำให้บริษัทห้างร้าน ธนาคาร โรงเรียน หรือไม่ว่ากิจการใดๆ ในประเทศอเมริกา ก็จะถามหาหมายเลขนี้ เรียกว่าหมายเลข SSN  เพื่อสะดวกและง่ายต่อการติดตามบุคคลนั้น เช่น หากต้องการเปิดบัญชีธนาคาร ธนาคารก็จะต้องการทราบหมายเลข SSN จึงจะสามารถเปิดบัญชีให้ได้ (แต่บางธนาคารก็ไม่จำเป็นต้องมีหมายเลขนี้ ก็สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ เช่น ฺBank of America เป็นต้น) เวลาไปสมัครเรียน โรงเรียนก็จะถามหาหมายเลขนี้ (แต่ถ้าไม่มีก็สมัครเรียนได้ค่ะ) อีกทั้งหากต้องการทำใบขับขี่ของรัฐ แน่นอนเขาก็จะต้องถามหาหมายเลขนี้ อีกทั้งจะติดต่อทำประกันรถยนต์ กรณีโฮสต์ต้องการให้เราขับรถ ประกันรถยนต์ก็จะถามหาหมายเลขนี้ ดังนั้นถ้าออแพร์มีบัตรดังกล่าวจะทำให้เราชาวออแพร์สามารถดำเนินธุรกรรมต่างๆ ได้สะดวก ราบรื่นขึ้น

ถ้าจะขอ SS card จะต้องทำอย่างไร
1. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอมีบัตรได้ทีสำนักงาน หรือดาวโหลดใบคำร้องได้ที่ลิงค์นี้
http://www.ssa.gov/online/ss-5.html
2. กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรกไม่สามารถทำได้ทางไปรษณีย์ จะต้องนำใบคำร้องขอมีบัตรกับเอกสารประกอบเข้าไปยังสำนักงานด้วยตัวของเพื่อนๆ เอง
3. ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการขอบัตรนี้แต่อย่างไร รอประมาณ 1-4 สัปดาห์ออแพร์ควรได้รับบัตรซึ่งส่งมาทางไปรษณีย์ค่ะ
4. สำนักงานท้องถิ่นที่ทำบัตรนี้ ออแพร์สามารถค้นหาที่ตั้งของสำนักงานได้จากลิงค์นี้ค่ะ บางเมืองก็ไม่มีนะคะ แต่เราสามารถไปทำที่สำนักงานไหนก็ได้ทีเราสะดวก ถึงแม้จะไม่ใช่เมืองของเราก็ตามค่ะ
http://www.ssa.gov/regions/regional.html

เอกสารประกอบที่นำไปพร้อมใบคำร้องได้แก่

1. พาสปอรต์ เพื่อแสดงตัวตน
2. ใบ DS2019 เพื่อแสดงว่าเป็นออแพร์ภายใต้โครงการอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
3. I-94 แผ่นกระดาษที่เย็บติดเล่มพาสปอรต์ตอนเ้ข้าประเทศ เพื่อแสดงว่าเราเข้าประเทศมาอย่างถูกกฏหมาย
4. จดหมายรับรองจากเอเจนซี่อเมริกาว่าเราเป็นออแพร์ภายใต้โครงการและพักอาศัยกับครอบครัวนี้พร้อมระบุที่อยู่ เป็นหลักฐานแสดงที่อยู่และจะได้ส่งบัตรมาให้ได้ตามที่อยู่นั้น 

ข้อมูลน่ารู้คือ ประเภทของบัตรมีสามประเภท
1. ประเภทสามารถนำไปทำงานได้ทุกประเภทจะมีแต่ชื่อและหมายเลขระบุบนบัตร ไม่มีข้อกำหนดใดๆ เขียนบนบัตรกำกับ
2. ประเภทสามารถนำไปทำงานแบบชั่วคราวกับหน่วยงานองค์กรที่ควบคุมเท่านั้น โดยบนบัตรจะมีคำกำกับว่า
"Valid for work only with INS authorization." ซึ่งออแพร์จะได้บัตรประเภททีสองนี้
3.
ประเภทไม่สามารถนำไปทำงานได้เลย แต่จำเป็นต้องมีหมายเลขของบัตรนี้เอาไว้เพื่อสะดวกในการดำเนินธุรกรรมต่าง และแสดงตัวตน โดยบนบัตรจะมีคำกำกับว่า “Not valid for employment."

ข้อควรทราบกับSS card
1. บัตรนี้เป็นของเรา เราต้องเก็บรักษาเอง
2.
หมายเลขบนบัตรเป็นหมายเลขพิเศษของเราไม่จำเป็นต้องบอกให้ใครทราบ หากว่าไม่ได้ทำธุรกรรมด้วย
3. ไม่จำเป็นต้องนำบัตรติดตัวไปไหนด้วยตลอดเวลา เพราะนี้ไม่ใช่บัตรประชาชน เพียงแค่ให้จำหมายเลขบนบัตรได้ก็สามารถใช้ในการทำธุรกรรมได้แล้ว เช่น เปิดบัญชีกับธนาคาร ลงทะเีบียนเรียนกับสถานศึกษา ทำใบขับขี่กับกรมขนส่ง เป็นต้น

ธัญญ่าอยากใ้ห้การดำเนินชีวิตของเพื่อนๆ ในอเมริกาภายใต้โครงการออแพร์ เป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด และหวังว่าการที่เพื่อนได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ SSN และบัตรนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อไปกับเพื่อนๆ ค่ะ

 

ด้วยรักจากใจ
ธัญญ่า


 


 
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
มุมออแพร์น่ารู้

อยากเป็นออแพร์ใช่ไหม article
108 คำถามกับโครงการออแพร์ อเมริกา article
เตือนภัยเพื่อนๆ ชาวออแพร์ที่หาโฮสต์เอง article
ตัวแทนโครงการ ออแพร์ทั้ง 14 แห่งในอเมริกา article
การขอหนังสือเดินทาง (passport) article
การขอใบประวัติอาชญากรรม (ใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) article
คำแนะนำยามสัมภาษณ์กับโฮสต์ article
10 ความคาดหวังจากโฮศต์สู่ออแพร์ article
ปลอดภัยไว้ก่อน article
การออกนอกประเทศขณะเป็นออแพร์ article
แต่งกายรับฤดูหนาว article
Time out การลงโทษ! article
โอกาสทางการศึกษากับโครงการ"ออแพร์" article
คิดให้ดีก่อนจะมาเป็นออแพร์ article
Daylight Saving Time article
เทศกาล Halloween(All-hallow-evening )
เทศกาล Thanksgiving
Scam โฮสต์หลอกหลวง article
ฉันคืออแพร์ พี่เลี้ยงเด็กอินเตอร์ article
ฟุดฟิดฟอไฟไปกับธัญญ่า (ตอน2) article
ฟุดฟิดฟอไฟไปกับธัญญ่า( ตอนที่ 1) article
Rematch การเปลี่ยนครอบครัว article
10 คำแนะนำ สำหรับการเป็นผู้ประสบความสำเร็จ article
ประกาศปรับรายได้ออแพร์อเมริกา article
บทสัมภาษณ์ของธัญญ่ากับหนังสือ EXIT article
ธัญญ่าและโครงการออแพร์ ทางITV article
Tanya on Mc Sentinel Newspaper article
"The Nanny Diaries" หนังบันทึกพี่เลี้ยงเด็ก article
ท่องจำขึ้นใจ article
ประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าประเทศอเมริกา article
ปัญหา ปัญหา article
เทศกาล Easter article
คำถาม-คำตอบ ที่ควรรู้กับโครงการออแพร์ article
108 คำถามกับโครงการออแพร์ (หน้า 2)
108 คำถามกับโครงการออแพร์ (หน้า 3)
108 คำถามกับโครงการออแพร์ (หน้า 4)
ประวัติไทยออแพร์คลับCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 

   

      

www.thaiaupairclub.com จุดประสงค์ของเวบ คือ มีไว้เพื่อเป็นจุดศูยน์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ของสมาชิก และเพื่อสร้างมิตรภาพของออแพร์ ทั้งบุคคลที่สนใจโครงการ เป็นออแพร์อยู่ หรือ สิ้นสุดการเป็นออแพร์แล้วก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดมาจากประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ขอให้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและรับข้อมูล ทางเวบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนคนไทย ให้เดินทางเข้าอเมริกาอย่างผิดกฏหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ของการเป็นออแพร์

www.thaiaupairclub.com is the first Thai au pair community web site in Thailand. We have friendly and warm welcome for everyone, plese feel free to join us. We would love to help each other by sharing opinions and experiences openly. More than that, we would love to make our au pair program to be great experiences for everyone. Au pair is experiences for life.

รูปภาพ และ บทความทั้งหมดบนเวบนี้ ไม่อนุญาตให้ทำการพิมพ์ หรือนำไปเผยแพร่ แจกจ่าย แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บ tanya@thaiaupairclub.com