ReadyPlanet.com
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร ThaiAuPairClub

dot
dot
ประมวลภาพสังสรรค์งานไทยออแพร์คลับจ้า
dot
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 6
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 5
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 4
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 3
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 2
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 1
dot
+++ เอเจนซี่ที่แนะนำ +++
dot


ลิฟอินแคร์กิฟเวอร์ แนนนี่แคนาดา ทำงานเรียนต่อเมืองนอก ไปต่างประเทศ


ประกาศปรับรายได้ออแพร์อเมริกา article

 

NOTICE OF FEDERAL MINIMUM AU PAIR WAGE INCREASE

ประกาศ เพิ่มรายได้ขั้นต่ำของออแพร์

 

All Au Pair sponsors are advised that on May 25, 2007, President Bush signed into law(P.L. 110-28) an appropriations bill, (HR 2206) raising the federal minimum wage by $2.10an hour. The increase from $5.15 to $7.25 will be phased in over the next two years in three increments as follows:

 

ทุกเอเจนซี่ทีสปอนเซอร์โครงการออแพร์ได้รับแจ้งดังนี้  ในวันที่ 25 พฤษภาคม ปี 2007
ประธานธิบดี บุช ได้เซ็นต์ตกลงขึ้นรายได้ขั้นต่ำเพิ่มขึ้น $2.10 ต่อชั่วโมง จากเดิมออแพร์
ได้ชั่วโมงละ $5.15 เหรียญต่อชั่วโมง ก็จะได้เป็น $7.25 เหรียญต่อชั่วโมง
โดยเงื่อนไขนี้ครอบคลุมไปถึงสองปีข้างหน้า  การขึ้นค่าแรงจัดให้เป็น 3 ช่วง ดังนี้

 

On the 60th day following enactment of P.L. 110-28 (July 24), the minimum wage will increase to $5.85

12 months after that 60th day, it increases to $6.55 an hour

24 months after that 60th day, it increases to $7.25 an hour

 

หกสิบวันหลังจากได้เซ็นต์สัญญาขึ้นรายได้ขั้นต่ำ นั้นก็ืคือวันที่ 24 กรกฏาคม 2007
ค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมงจะเพิ่มขึ้นไป $5.85

12 เดือนหลังจาก 24 กรกฏาคม จะเพิ่มเป็นชั่วโมงละ $6.55 และ

24 เดือนหลังจาก 24 กรกฏาคม จะเพิ่มเป็นชั่วโมงละ $7.25

 

The weekly stipends for the standard Au Pair Program and EduCare Program are directly connected to the federal minimum wage.
The Au Pair stipend is based on a U.S. Department of Labor’s formula that includes credit for the room and board Host Families provide for their AuPairs. The room and board credit currently is 40% of an au pair’s credited compensation.

 

ค่าแรงต่อสัปดาห์ของออแพร์ปกติ( ทำงานไม่เกิน45 ชั่วโมงต่อสัปดาห)์ และ Educare (ทำงานไม่เกิน 30 ชั่วโมง) ถือว่าสัมพันธ์กับรายได้ขั้นต่ำของรัฐ สูตรรายได้ของออแพร์คำนวณมาจากกระทรวงแรงงาน
ที่ี่ครอบครัวอุปถัมน์ จะต้องหักค่าห้องและอาหารจากออแพร์โดยคิดเป็น 40% ของรายได้

 

The increases in the stipends affect all au pairs currently in the country as well as those who arrive after these changes go into effect.

 

การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนี้ มีผลบังคับกับทุกออแพร์ ไม่ว่าจะอยู่ที่อเมริกาแล้วหรือว่ากำลังจะมา

 

The following are the increases in weekly stipend (including room and board) for the standardAu Pair and EduCare participants as follows:

Phase I –July 24, 2007      Au Pair $157.95                EduCare $118.46

Phase II – July 24, 2008    Au Pair $176.85                     EduCare $132.64

Phase III – July 24, 2009   Au Pair $195.75                     EduCare $146.81
Questions regarding this matter can be referred to Ida Abell at
(202) 203-5073.

  

หลังจากหักค่าห้องอาหารที่ออแพร์จะต้องจ่ายให้กับครอบครัวอุปถัมน์แล้ว
รายได้ของออแพร์ปกติ และ Educare เป็นดังนี้

ปรับรอบแรก  ตั้งแ่ต่ 24 กรฏาคม  2007รายได้ของออแพร์เป็น $157.95  Educare ได้ $118.46

ปรับรอบสองตั้งแต่ 24 กรกฏาคม 2008 รายได้ของออแพร์เป็น $176.85   Educare ได้ $132.64

ปรับรอบสาม ตั้งแต่ก 24 กรกฏาคม 2009 รายได้ของออแพร์เป็น $195.75 Educare ได้ $146.81

 

หากมีข้อสงสัยเกียวกับเรื่องการปรับรายได้ขั้นต่ำของออแพร์ ติดต่อ Ida Abell ที่ 202-203-5073

 

 

 

ลงประกาศวันที่ June 14, 2007อ้างอิงอย่างเป็นทางการจาก
http://exchanges.state.gov/education/jexchanges/private/AuPair_WageIncrease.pdf

 
มุมออแพร์น่ารู้

อยากเป็นออแพร์ใช่ไหม article
108 คำถามกับโครงการออแพร์ อเมริกา article
เตือนภัยเพื่อนๆ ชาวออแพร์ที่หาโฮสต์เอง article
ตัวแทนโครงการ ออแพร์ทั้ง 14 แห่งในอเมริกา article
การขอหนังสือเดินทาง (passport) article
การขอใบประวัติอาชญากรรม (ใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) article
คำแนะนำยามสัมภาษณ์กับโฮสต์ article
10 ความคาดหวังจากโฮศต์สู่ออแพร์ article
ปลอดภัยไว้ก่อน article
การออกนอกประเทศขณะเป็นออแพร์ article
แต่งกายรับฤดูหนาว article
Time out การลงโทษ! article
โอกาสทางการศึกษากับโครงการ"ออแพร์" article
คิดให้ดีก่อนจะมาเป็นออแพร์ article
Daylight Saving Time article
เทศกาล Halloween(All-hallow-evening )
เทศกาล Thanksgiving
Scam โฮสต์หลอกหลวง article
ฉันคืออแพร์ พี่เลี้ยงเด็กอินเตอร์ article
ฟุดฟิดฟอไฟไปกับธัญญ่า (ตอน2) article
ฟุดฟิดฟอไฟไปกับธัญญ่า( ตอนที่ 1) article
Rematch การเปลี่ยนครอบครัว article
10 คำแนะนำ สำหรับการเป็นผู้ประสบความสำเร็จ article
Social Security Card article
บทสัมภาษณ์ของธัญญ่ากับหนังสือ EXIT article
ธัญญ่าและโครงการออแพร์ ทางITV article
Tanya on Mc Sentinel Newspaper article
"The Nanny Diaries" หนังบันทึกพี่เลี้ยงเด็ก article
ท่องจำขึ้นใจ article
ประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าประเทศอเมริกา article
ปัญหา ปัญหา article
เทศกาล Easter article
คำถาม-คำตอบ ที่ควรรู้กับโครงการออแพร์ article
108 คำถามกับโครงการออแพร์ (หน้า 2)
108 คำถามกับโครงการออแพร์ (หน้า 3)
108 คำถามกับโครงการออแพร์ (หน้า 4)
ประวัติไทยออแพร์คลับCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 

   

      

www.thaiaupairclub.com จุดประสงค์ของเวบ คือ มีไว้เพื่อเป็นจุดศูยน์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ของสมาชิก และเพื่อสร้างมิตรภาพของออแพร์ ทั้งบุคคลที่สนใจโครงการ เป็นออแพร์อยู่ หรือ สิ้นสุดการเป็นออแพร์แล้วก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดมาจากประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ขอให้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและรับข้อมูล ทางเวบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนคนไทย ให้เดินทางเข้าอเมริกาอย่างผิดกฏหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ของการเป็นออแพร์

www.thaiaupairclub.com is the first Thai au pair community web site in Thailand. We have friendly and warm welcome for everyone, plese feel free to join us. We would love to help each other by sharing opinions and experiences openly. More than that, we would love to make our au pair program to be great experiences for everyone. Au pair is experiences for life.

รูปภาพ และ บทความทั้งหมดบนเวบนี้ ไม่อนุญาตให้ทำการพิมพ์ หรือนำไปเผยแพร่ แจกจ่าย แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บ tanya@thaiaupairclub.com