ReadyPlanet.com
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร ThaiAuPairClub

dot
dot
ประมวลภาพสังสรรค์งานไทยออแพร์คลับจ้า
dot
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 6
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 5
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 4
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 3
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 2
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 1
dot
+++ เอเจนซี่ที่แนะนำ +++
dot


ลิฟอินแคร์กิฟเวอร์ แนนนี่แคนาดา ทำงานเรียนต่อเมืองนอก ไปต่างประเทศ


การออกนอกประเทศขณะเป็นออแพร์ article


ถ้าใครต้องการจะออกนอกประเทศอเมริกาขณะเป็นออแพรโดยไม่ว่าจะเป็นการใช้โวเัคชั่นพักร้อนของตนเอง หรือ ติดตามโฮสต์ไปนะค่ะ  ต้องอ่านทางนี้ก่อนเลยจ้า สิ่งทีต้องทำถ้าต้องการจะออกนอกประเทศอเมริกาขณะเป็นออแพร์แล้วสามารถกลับเข้าประเทศมาทำงานเป็นออแพร์ต่ออย่างไม่มีปัญหา จะต้องทำดังนี้ 

1. ตรวจวีซ่า
เพื่อนๆ ต้องดูก่อนว่า วีซ่าของเราที่ได้มามีวันหมดอายุวันใด เราจะต้องออกนอกประเทศและต้องกลับเข้ามาประเทศอเมริกาก่อนวันทีวีซ่าเราหมดอายุ อย่างน้อย 1 เดือน (หากถามเอเจนซี่เอเจนซี่จะบอกว่า 3 เดือน) เช่น วีซ่าหมดอายุ 1  มกราคม2010 เพื่อนๆ สามารถไปนอกประเทศและต้องกลับมาประเทศอเมริกา่อย่างช้าสุดภายใน ธันวามคม 2009 
ทำไมต้องกลับก่อนวีซ่าหมดอายุสามเดือนก็กรณีทีไม่ไ้้ด้ทำออแพร์ต่อปีทีสอง
ทำไมสามารถกลับมาก่อนวีซ่าหมดอายุแค่เดือนเดียวได้ก็สำหรับกรณีออแพร์กลับมาทำต่อปีที่สองค่

 

2. ส่ง DS-2019 ให้เอเจนซี่
เพื่อนๆจะต้องส่ง DS-2019  เอกสารสำัคัญไปให้เอเจนซี่ พร้อมจดหมายแนบไปด้วยว่า เพื่อนๆ จะไปไหน และเดินทางวันไหนถึงวันไหน เมื่อเอเจนซี่ได้รับ DS-2019 แล้วก็จะลงลายเซ็นต์ใน DS-2019 และส่งกลับมาให้
 

3. จองตั๋ว และขอวีซ่า
สำหรับการไปประเทศที่ไม่ต้องการวีซ่าจากคนไทย เช่น จะกลับมาเยี่ยมเมืองไทย ไปทัวร์ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ เช่น แม็๋กซิโก คิวบา บาฮามาส เมื่อขั้นตอนที่
1 และ 2 สมบูรณ์ เพื่อนๆ สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินได้เลย หากว่าต้องไปประเทศที่ต้องขอวีซ่า เช่น แคนาดา ออสเตเลีย ประเทศในทวีปยุโรป ออแพร์จะต้องขอวีซ่า ณ สถานทูตประเทศนั้นๆ ประจำประเทศอเมริกาเสียก่อน เมื่อได้วีซ่า จึงไปซื้อตั๋วเครื่องบินได้

4. ไม่ต้องกังวลตอนบินขากลับ
เมื่อบินกลับเข้าประเทศอเมริกา หลังจากการเยี่ยมเยือนสิ้นสุด ออแพร์ไม่จำเป็นต้องไปติดต่อเอเจนซี่ที่เมืองไทยหรือสถานทูตอเมริกาประจำประ เทศไทยใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อนๆ สามารถบินกลับเข้าประเทศอเมริกาได้เลย และเมื่อมาถึงอเมริกา ก็ขอให้เพื่อนๆ โชว์เอกสาร DS-2019 ของปีแรกทีมีลายเซ็นต์จากเจ้าหน้าที่ตามข้อ 2 ก็จะไม่มีปัญหาแต่อย่างไร กรณีที่ใีครจะกลับมาทำออแพร์ปีทีสองต่อ จำเป็นต้องถือ DS-2019 ของปีทีสองที่เอเจนซี่ออกมาให้ด้วย เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเห็นว่า เราเดินทางกลับเข้ามาเพื่อมาทำงานในปีแรกให้จบและก็ทำออแพร์ปีที่สองต่อค่ะ  
  

คำถามทั่วไปกับการออกนอกประเทศขณะเป็นออแพร์อเมริกา

1.  อยากกลับมารับปริญญาที่เืมืองไทยตอนเป็นออแพร์ได้ไหม
ตอบว่า ออแพร์มีสิทธิ์ใช้โวเคชั้น 10 วันหรือสองอาทิตย์รวมวันหยุดประจำสัปดาห์ ออแพร์จะนำโวเคชั่นของตัวเองไปใช้เมื่อไหร่ ที่ไหนก็ได้

2. สามารถใช้โวเคชัี่นได้ตอนไหนบ้าง
ตอบว่า การจะใช้โวเคชั่นนั้น ก็ต้องตกลงกับโฮสต์ก่อน พูดคุยกันก่อนว่าฉันต้องการหยุดพักร้อนวันนี้ถึงวันนี้ คุณสะดวกไหม หากเขาสะดวกไม่มีปัญหา ก็สามารถใช้โวเคชั่นในช่วงนั้นได้แน่นอน หรือถ้าเขาไม่สะดวก แต่เราได้บอกเขาล่วงหน้าเขาก็จะได้เตรียมแผนหรือหาคนแต่เนิ่นๆให้คนอื่นมาดูแลเด็กๆ ช่วงที่เราไม่อยู่ ต้องเข้าใจด้วยว่าทางโอสต์เองก็อาจจะมีแผนการ การใช้โวเคชั่นของเขาทีเขาอยากลางานมาใ้ช้ช่วงนั้น ซึี่งไม่ตรงกับช่วงของเราก็ได้ ดังนั้นทุกอย่างคือการคุยกัน เพื่อจะได้รู้ตัวและเตรียมตัวกันล่วงหน้าทั้งสองฝ่าย

3. ถ้าออกนอกประเทศไปกับโอสต์ใครรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ตอบว่า  การไปนอกประเทศกับโอสต์ ตามหลักการแล้วก็คือเราไปทำงานกับเขา เขาก็คือต้องดูแลค่าใช้จ่ายให้เรา หากเขาดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเราไม่ได้ ก็ไม่ควรให้เราติดตามไป หรือถ้าจะเจอกันคนละครึง่ทางก็คือ เราเองเมื่อไปทำนอกประเทศก็ได้เวลาพักด้วยไม่ใช่ว่าไปทำงานตลอด มีเวลาพักหยุดหลายๆ วันเพื่อจะได้ไปเทียวของตัวเอง หากเป็นเช่นนี้ถ้าจะต้องแชร์หรือช่วยค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าขอวีซ่าบ้างก็ถือว่ายุติธรรม

4. ถ้าใช้โวเคชั่นกลับเมืองไทย เอเจนซี่รับผิดชอบตั๋วขากลับไทยให้หรือไม่
ตอบว่า เอเจนซี่ไม่รับผิดชอบตั๋วเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของโวเคชั่นของออแพร์ใดๆ ทั้งสิ้น การพักร้อนของออแพร์คือเรื่องของออแพร์ทีต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด เอเจนซี่จะรับผิดชอบให้ตั๋วกลับไทยในกรณีจบโครงการอย่างสมบูรณ์เท่านั้นค่ะ

ประเทศที่เพื่อนๆ ส่วนใหญ่ออกมาเที่ยวพักร้อนกัน ก็คือประเทศแคนาดาเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่าติดกับประเทศอเมริกามาทางเหนือติดกับนิวยอร์ก มีน้ำตกไนแองการาเป็นพรมแดน และก็มักจะมาทัวร์กันที่โทรอนโท แล้วไปออตตาวาเมืองหลวงของแคนาดาแล้วก็ไปมอนทรีออลเมืองฝรั่งเศสของแคนาดา

และไม่ว่าเพื่อน ๆ จะไปเที่ยวที่ประเทศไหน ธัญญ่าอยากให้เพื่อนๆทุกคน ได้ใช้เวลาพักร้อนนอกประเทศอเมริกาอย่างมีความสุขนะคะ่ ถือว่าเป็นอีกโอกาสดีที่ได้ไปประเทศอื่นนอกจากอเมริกาคะ่                                                                                                                                    
                                                                                                                                   ด้วยรักจากใจ
                                                                                                                 ธัญญ่า
 
มุมออแพร์น่ารู้

Engenius International แจกทุนฟรี ออแพร์
อยากเป็นออแพร์ใช่ไหม article
108 คำถามกับโครงการออแพร์ อเมริกา article
เตือนภัยเพื่อนๆ ชาวออแพร์ที่หาโฮสต์เอง article
ตัวแทนโครงการ ออแพร์ทั้ง 14 แห่งในอเมริกา article
คำแนะนำยามสัมภาษณ์กับโฮสต์ article
10 ความคาดหวังจากโฮศต์สู่ออแพร์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 

   

      

www.thaiaupairclub.com จุดประสงค์ของเวบ คือ มีไว้เพื่อเป็นจุดศูยน์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ของสมาชิก และเพื่อสร้างมิตรภาพของออแพร์ ทั้งบุคคลที่สนใจโครงการ เป็นออแพร์อยู่ หรือ สิ้นสุดการเป็นออแพร์แล้วก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดมาจากประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ขอให้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและรับข้อมูล ทางเวบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนคนไทย ให้เดินทางเข้าอเมริกาอย่างผิดกฏหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ของการเป็นออแพร์

www.thaiaupairclub.com is the first Thai au pair community web site in Thailand. We have friendly and warm welcome for everyone, plese feel free to join us. We would love to help each other by sharing opinions and experiences openly. More than that, we would love to make our au pair program to be great experiences for everyone. Au pair is experiences for life.

รูปภาพ และ บทความทั้งหมดบนเวบนี้ ไม่อนุญาตให้ทำการพิมพ์ หรือนำไปเผยแพร่ แจกจ่าย แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บ tanya@thaiaupairclub.com