ReadyPlanet.com
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร ThaiAuPairClub

dot
dot
ประมวลภาพสังสรรค์งานไทยออแพร์คลับจ้า
dot
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 6
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 5
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 4
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 3
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 2
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 1
dot
+++ เอเจนซี่ที่แนะนำ +++
dot


ลิฟอินแคร์กิฟเวอร์ แนนนี่แคนาดา ทำงานเรียนต่อเมืองนอก ไปต่างประเทศ


Au Pair in Finland article

Au Pair in Finland

 

คุณสมบัติและเอกสารทีต้องมี

 1. อายุ 17-30 ปี
 2. ออแพร์กับโฮสต์ในประเทศฟินแลนด์ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดหรือเป็นญาติกัน
 3. สัญญาการจ้างานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ  ระหว่างออแพร์กับโฮสต์
 4. เอกสารแสดงว่าออแพร์มาทำงานเป็นออแพร์ที่ฟินแลนด์เพราะมีความสนใจในประเทศฟินแลนด์ หรือ ภาษาสวีเดน เช่นหลักฐานคอร์สต่างๆ ที่เคยเรียนภาษาหรือวัฒนธรรมของประเทศนี้ กิจกรรมต่างๆ ทีเคยทำเกียวข้องกับประเทศนี้ หรืออาจจะเป็นจดหมายเขียนขึ้นมาเองว่ามีแผนการจะทำอะไรทำไมถึงไปเป็นออแพร์ประเทศนี้
 5. ข้อมูลการเรียนที่ประเทศฟินแลนด์ที่ออแพร์จะไปเรียนขณะเป็นออแพร์ เช่น ชื่อโรงเรียนอะไร ค่าเทอมเท่าไหร่ วันเวลาทีจะไปเข้าเรียนวันใดเวลาไหนบ้าง ชื่อวิชาที่จะเข้าเรียน ใครรับผิดชอบค่าเรียน
 6. ใบรับรองไ่มีประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 7. ใบรับรองสุขภาพไม่นานกว่าสามเดือนทีผ่านมา
 8. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 9. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า รับได้ตอนยื่นเอกสาร
 10. หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา
 11.  ภาพขนาดทำพาสปอรต์สองใบ

 

 

Residence permit

ผู้ต้องการขอวีซ่าออแพร์ หากมีคุณสมบัิติและเอกสารครบตามทีได้แจ้งไว้ข้างต้น สามารถยื่นคำร้อง Residence permit สำหรับออแพร์ได้ด้วยตัวท่านเองเท่านั้น ทีสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย จันทร์ถึงศุกร์ 8.00-11.00 .

 

เวลาการพิจารณาวีซ่าประมาณ 4-6 เดือน เอกสารทุกอย่างจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ สวีเดน หรือ ภาษาฟินแลนด์ เอกสารใดทีเ่ป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาดังกล่าวพร้อมประทับตราการแปลทีกระทรงการต่างประเทศ (ที่เดียวกับทีทำหนังสือเดินทาง หลักสี่ )

 

เมื่อยื่นเอกสารทีสถานทูตเจ้าหน้าทีจะให้ฟอร์มไปจ่ายเงินกับธนาคาร หลังจากนั้นก็รอผลวีซ่าหากว่าผลวีซ่าไม่ผ่าน หรือไม่ได้วีซ่าเงินค่าขอวีช่า 200 ยูโร (9,900 บาท)ก็จะไม่ได้คืนนะค่ะ

 

สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

Embassy of Finland
Amarin Tower, 16th floor500 Ploenchit Road
Bangkok 10330
Tel. +66-2-250 8801
E-mail
sanomat.BAN@formin.fi
Website:  www.finland.or.th/fi/

 

 
โครงการออแพร์ประเทศต่างๆ

โครงการออแพร์ประเทศต่างๆ
Au Pair in Holland (The Netherlands) article
Au Pair in Australia article
Au Pair in Norway article
Au Pair in Sweden
Au Pair in Germany article
Au Pair in Belgium
Au Pair in Denmark article
Au Pair in France article
Au Pair in Norway
Au Pair in Denmark articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 

   

      

www.thaiaupairclub.com จุดประสงค์ของเวบ คือ มีไว้เพื่อเป็นจุดศูยน์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ของสมาชิก และเพื่อสร้างมิตรภาพของออแพร์ ทั้งบุคคลที่สนใจโครงการ เป็นออแพร์อยู่ หรือ สิ้นสุดการเป็นออแพร์แล้วก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดมาจากประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ขอให้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและรับข้อมูล ทางเวบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนคนไทย ให้เดินทางเข้าอเมริกาอย่างผิดกฏหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ของการเป็นออแพร์

www.thaiaupairclub.com is the first Thai au pair community web site in Thailand. We have friendly and warm welcome for everyone, plese feel free to join us. We would love to help each other by sharing opinions and experiences openly. More than that, we would love to make our au pair program to be great experiences for everyone. Au pair is experiences for life.

รูปภาพ และ บทความทั้งหมดบนเวบนี้ ไม่อนุญาตให้ทำการพิมพ์ หรือนำไปเผยแพร่ แจกจ่าย แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บ tanya@thaiaupairclub.com