ReadyPlanet.com
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร ThaiAuPairClub

dot
dot
ประมวลภาพสังสรรค์งานไทยออแพร์คลับจ้า
dot
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 6
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 5
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 4
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 3
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 2
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 1
dot
+++ เอเจนซี่ที่แนะนำ +++
dot


ลิฟอินแคร์กิฟเวอร์ แนนนี่แคนาดา ทำงานเรียนต่อเมืองนอก ไปต่างประเทศ


อยากเป็นออแพร์ใช่ไหม article

 

                                                                 

หลายคนคงรู้จักคำว่า ออแพร์ อย่างดีแล้ว แต่บ้างคนก็เพิ่งเข้ามาชมเว็บเรา หรือเพิ่งเริ่มเสาะหา ข้อมูลของการไปทำงานต่างประเทศ ก็สนใจอยากจะ เป็นออแพร์อยู่ละ
 
นั้นสิอ่านเว็บไปก็ชักอยากเป็นออแพร์ เพราะได้ไปอยู่ ต่างประเทศ ไหนจะเงินรายได้จากการ ทำงานอีกใช่ไหม ที่เมื่อคิดเทียบกับอัตราแลกเปลียนเป็นเงินไทย    ก็ได้มากกว่า และสามารถเหลือเก็บ หรือเอาเก็บเอาไว้ ไปเที่ยวเป็นทุนส่วนตัวเที่ยว กิน เล่น ในต่างประเทศ นั้นแหละ ไม่ต้องรบกวนคนที่เมืองไทย ได้อีกต่างหาก (เพราะถ้าหากรอเก็บเงินจากไทยไปเที่ยวต่างประเทศเองก็คงจะร๊อรอไปอีกหลายๆๆๆๆ ปี ) ด้วยความน่าสนใจ ในโครงการออแพร์เพียงเอาแค่ประเด็น การทำงาน ต่างประเทศ พร้อมรายได้ทีน่าสนใจ และโอกาส ท่องเที่ยวต่างแดน ก็อยากจะเป็นออแพร์แล้วละ
แต่อยากจะให้ฉุกคิดสักนิดก่อนว่า
 
 

 จริงๆ แล้ว ออแพร์คืออะไรกันแน่?

ออแพร์คืออาชีพหนึ่ง เป็นอาชีพที่สุจริตมีเกรียติและมีคุณค่าต่อสังคมไม่แพ้อาชีพใด อาชีพนั้นคือ พี่เลี้ยงเด็ก ออแพร์จะเป็นคำเรียกคนทำงานพี่เลี้ยงเด็กที่ทำงานในต่างประเทศ หากว่าอยู่เืมืองไทยทำงานพี่เลี้ยงเด็ก เขาไม่เรียกออแพร์ ลักษณะสำคัญของออแพร์ อีกอย่างคือ การทำงานกับเด็กในบ้านพักอาศัยของครอบครัวทีออแพร์ได้ไปอยู่ด้วย กล่าวคือถ้าไปทำงานในศูนย์ดูแลเด็ก รร อนุบาล หรือว่าไป Home Day care คือเอาบ้านมาทำเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กก็ตาม แล้วให้เราเข้าไปทำงานเลี้ยงเด็ก เหล่านั้นถือว่าไม่ได้เรียกว่าออแพร์ และออแพร์ก็ไปทำไม่ได้ ย้ำอีกครั้ง  ออแพร์ไปทำงานดูแลเ็ด็กในบ้านพักอาศัยของครอบครัวทีออแพร์ได้ไปอยู่ด้วย เช่นไปทำงานกับบ้าน คุณเอ คุณเอมีลูกสามคน ก็ทำงานดูแลลูกสามคนของเขา และพักอาศัยอยู่กับคุณเอ  ออแพร์คือพี่เลี้ยงเด็ก ดังนั้น ไม่ว่าโครงการออแพร์ จะน่าสนใจแค่ไหน แต่คุณจะต้องถามตัวเองก่อนว่า คุณรักในการทำงานกับเด็กจริงๆ ใช่หรือไม่ คุณมีทักษะในการเลี้ยงเด็ก ดูแลเด็ก สอนเด็ก และ เข้าใจพัฒนาการ อารมณ์ และ พฤติกรรมของเด็กไหม สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของคนทีจะมาทำงานด้านนี้ ทำงานออแพร์ จะต้องมีพร้อม ก่อนทีจะมาเป็นออแพร์ได้

 

แล้วออแพร์ทำอะไรบ้าง?

ออแพร์คือพี่เลี้ยงเด็ก ดังนั้นงานทีจะต้องให้ความใส่ใจมากทีสุด คือการดูแลเด็กอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รู้จักความต้องการพื้นฐานของเด็ก การเตรียมอาหาร ดูแลความสะอาด สุขอนามัย การดูแลเรื่องเสื้อผ้า ที่นอน ของเล่น การจัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและพัฒนาให้กับเขา เน้นการพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา งานบ้านก็มีมาเกียวข้องแต่ก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก หรืองานทั่วไปเพื่อทำให้บ้านดูดี มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเลี้ยงดู และการเจริญเติบโตของเขา

 

คุณสมบัติของออแพร์?

เนื่องจากคนไทยไปเป็นออแพร์ได้ในหลายๆ ประเทศ และแต่ละประเทศก็มีข้อกำหนด แตกต่างกัน อย่างไรก็ดีธัญญ่าจะสรุปโดยรวม ในภาพรวมถึงคุณสมบัติที่โครงการออแพร์ ต้องการ ก็ประมาณนี้

 1. อายุไม่ต่่ากว่า 18 และไม่เกิน 30
 2. จบไม่ต่ำกว่ามอหก
 3. สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรค ติดต่อใดๆ ทั้งสิ้น และไม่เป็น โรคที่กระทบต่อการทำงาน
 4. ไม่มีประวัิติอาชญากรรม
 5. บ้างประเทศต้องโสดเท่านั้น
 6. ไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ และศาสนา
 7. มีประสบการณ์ทำงานกับเด็ก

ว่ายน้ำได้ ขับรถได้ เลิศการกีลา ทำกับข้าวเก่ง พูดได้หลายภาษา พวกนี้เป็นตัวเสริม ให้เราดูเด่น

 

ส่วนใหญ่คนที่สนใจออแพร์เป็นใคร?

จำนวนของผู้สนใจโครงการออแพร์ หรือสนใจการเป็นพี่เลี้ยงเด็กในต่างแดน มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี อาจจะกล่าวได้ว่า ผุ้สนใจในโครงการออแพร์มี เป็นจำนวน

เท่าตัวจากปีก่อน แล้วใครมาที่สนใจเป็นออแพร์ นอกจากตัวคุณ

นักศึกษาทีเรียนอยู่ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาทีเรียนจบปริญญาตรี เพิ่งจบ

คนทีจบมาแล้ว ทำงานแล้ว แต่ไม่ได้ทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กหรอกนะ ทำงานอาชีพหลากหลายกันไป แต่เบื่องานที่ทำ หรือต้องการเพิ่มทักษะทางภาษา และคนทีทำงานด้านเลี้ยงเด็กโดยตรงที่ไทยและสนใจไปทำงานพี่เลี้ยงเด็กต่างประเทศ

 

การพักอาศัยอยู่กับโฮสต์ หรือนายจ้าง จะมีปัญหาไหม?

ออแพร์คือต้องไปพักอาศัยกับโฮสต์หรือนายจ้างอยู่แล้ว บ้างครอบครัวเขาก็ดูแลและถือว่า ออแพร์เป็นส่วนหนึง ของครอบครัว เหมือนน้อง พี่ หรือ ญาติมาพักอยู่ ทำงานด้วย แต่บางบ้านเขาก็คิดและถือว่า ออแพร์ก็คืออแพร์ เป็นลูกจ้างที่จ้างมาดูแลลูกเขา ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างโฮสต์กับออแพร์แต่ละบ้านก็จะมีไม่เหมือนกัน และแน่นอน โฮสต์ก็ไม่ใช่ครอบครัวของเราที่แท้จริง ความคาดหวังและการดำเนินชีวิตของเรา ก็จะต้องปรับให้เข้าได้กับพวกเขา และแต่ละบ้านก็มีความแตกต่างกัน ซึงมีเปอร์เซ็นต์สูงที่การดำเนินชีวิต หรือการอยู่ร่วมกับพวกเขา จะไม่เหมือนการอยู่รวมกับครอบครัวของตัวเราเองแท้ๆ ที่เมืองไทย

 

ออแพร์เป็นงานหนัก?

การเป็นออแพร์ให้โอกาสในหลายด้าน แต่ในขณะเดียวกัน ออแพร์ก็เป็นงานหนัก ออแพร์ต้องมีความหยืดหยุ่นในตารางการทำงาน นี้คือสิ่งทีสำคัญทีสุดว่าทำไม เหล่าโฮสต์ ถึงต้องการมีออแพร์ แทนการเอาลูกของเขา ส่งไปสถานเลี้ยงเด็กหรือ เดย์แคร์  ออแพร์สามารถ ทำงานในชั่วโมงได้ตามความต้องการออแพร์ ทำงานยาวนานหลายชั่วโมงต่อวันถึงสิบชั่วโมงหรือสิบสองชั่วโมงได้ ออแพร์ทำงานโดยไม่ต้องมีลูกมือช่วย หรือใครมาคอยกำกับได้

 

ตำแหน่งงานใดที่เหมาะกับคุณ?

เลือกประเทศที่คิดว่าเหมาะสมกับความต้องการของคุณ และดูว่าคุณมีคุณสมบัติไปเป็น ออแพร์ประเทศนั้นได้หรือไม่ หากมีคุณสมบัติไปได้ก็ไม่มีปัญหา หากไ่ม่มีคุณสมบัติ ไปไม่ได้ ก็ให้มองหาประเทศอื่นต่อไป  และเลือกวัยเด็กก็มีความสำคัญ ว่าคุณสามารถ ทีจะดูแล และควบคุม เด้กในวัยได้บ้าง อีกทั้งเรื่องข้อจำกัดต่างๆ เ่่ช่นคุณขับรถไม่ได้ ก็ไ่ม่ต้องการไปอยู่บ้านที่ไม่ให้คุณขับรถ เป็นภูมิแพ้โรคต่างๆ เช่น หมา แมว ก็หลีกเหลี่ยง ไม่ไปทำงานกับบ้านนัน้ ด้วยเพราะเรื่องสุขภาพ


ออแพร์จำเป็นต้องผ่านการเทรนเลี้ยงเด็กมา่ก่อนหรือไม่?

คนทำงานทีได้ต้องนำประสบการณ์มาใช้ด้วย ใครที่ได้รับการเทรน ทั้งแบบทางการ จากสถาบัน หรือ รร ทีสอนขึ้นมาก็จะทำให้มีความรู้เพิ่มเติม มีความมั่นใจในการทำงานทีดี สร้างความมั่นใจให้กับนายจ้างหรือโอสต์ที่อยากจะจ้างเราด้วย เพราะมีความสามารถ หรือประสบการณ์อย่างเป็นทางการ

 

สุดท้ายให้ถามตัวคุณเองอีกครั้ง เอาแน่ ก่อนจะัตัดสินใจเป็นออแพร์

 • ฉันสนุกกับการทำงานกับเด็กจริงๆ หรือ?
 • ฉันมีอะไรที่จะทำให้ชีวิตของเด็กทีฉันเลี้ยงมีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหม?
 • ฉันมีความรู้พื้นฐานกับเด็กจริงๆ หรือเปล่า?
 • ฉันเข้าใจเด็กว่าเด็กแต่ละวัยก็มีความต้องการแตก ต่างกัน การดูแลก็ต้องแตกต่างกันไป หรือไม่?
 • ฉันสามารถรับมือกับสถานการฉุกเฉินได้?
 • ฉันเป็นคนมีความหยืดหยุ่น?
 • ฉันเป็นคนสื่อสารแสดงออกความคิด ความรู้สึก ความต้องการได้ดี ทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่ใช่ไหม?
 • ฉันเป็นคนมีอารมณ์ขันด้วย?
 • ฉันเป็นคนที่มีระเบียบ มีการวางแผนการ และฉันใ้ช้ สามัญสำนึกเป็น ?

 
 

 

 

 

 

 ด้วยรักจากใจ............ธัญญ่า

 

 
มุมออแพร์น่ารู้

Engenius International แจกทุนฟรี ออแพร์
108 คำถามกับโครงการออแพร์ อเมริกา article
เตือนภัยเพื่อนๆ ชาวออแพร์ที่หาโฮสต์เอง article
ตัวแทนโครงการ ออแพร์ทั้ง 14 แห่งในอเมริกา article
คำแนะนำยามสัมภาษณ์กับโฮสต์ article
10 ความคาดหวังจากโฮศต์สู่ออแพร์ article
ปลอดภัยไว้ก่อน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 

   

      

www.thaiaupairclub.com จุดประสงค์ของเวบ คือ มีไว้เพื่อเป็นจุดศูยน์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ของสมาชิก และเพื่อสร้างมิตรภาพของออแพร์ ทั้งบุคคลที่สนใจโครงการ เป็นออแพร์อยู่ หรือ สิ้นสุดการเป็นออแพร์แล้วก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดมาจากประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ขอให้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและรับข้อมูล ทางเวบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนคนไทย ให้เดินทางเข้าอเมริกาอย่างผิดกฏหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ของการเป็นออแพร์

www.thaiaupairclub.com is the first Thai au pair community web site in Thailand. We have friendly and warm welcome for everyone, plese feel free to join us. We would love to help each other by sharing opinions and experiences openly. More than that, we would love to make our au pair program to be great experiences for everyone. Au pair is experiences for life.

รูปภาพ และ บทความทั้งหมดบนเวบนี้ ไม่อนุญาตให้ทำการพิมพ์ หรือนำไปเผยแพร่ แจกจ่าย แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บ tanya@thaiaupairclub.com