ReadyPlanet.com
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร ThaiAuPairClub

dot
dot
ประมวลภาพสังสรรค์งานไทยออแพร์คลับจ้า
dot
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 6
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 5
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 4
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 3
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 2
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 1
dot
+++ เอเจนซี่ที่แนะนำ +++
dot


ลิฟอินแคร์กิฟเวอร์ แนนนี่แคนาดา ทำงานเรียนต่อเมืองนอก ไปต่างประเทศ


Au Pair in Denmark article

ออแพร์เดนมาร์ก

คุณสมบัติ

โสด ไม่เคยแต่งงาน ไม่มีบุตร

อายุ อย่างน้อย 18 แต่ไม่เกิน 29 ปีในวันทีเดินทางเข้าประเทศ
การศึกษาจบไม่น้อยกว่ามอหก

สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อใดๆ ทุกชนิด

ไม่มีประวัติอาชญากรรม

 

การทำงาน

ทางาน 30 ชัวโมงต่อสัปดาห์

ทางานดูแลเด็ก ทางานบ้านทีเกี่ยวกับเด็ก เช่น รีดผ้าของเด็กซักผ้า ล้างห้องน้าที่เด็กใช้ จัดเตรียมอาหารให้เด็ก ป้อนและทาความสะอาดหัองครัวทุกครั้วที่ใช้งาน จัดตู้เสื้อผ้าของเด็ก พาเด็กออกไปทากิจกรรมต่างๆ นอกบ้าน ดูแลเรื่องสุขอนามัยของเด็ก จัดทาความสะอาดบริเวณที่เด็กเล็ก เก็บของเล่นของเด็กให้เป็นระเบียน และอาจจะต้องทาอาหารให้โฮสต์ทานบ้างหรือช่วยเขาทาอาหารเย็นเพื่อที่จะได้ทานอาหารวมกัน จะต้องดูแลและทาความสะอาดห้องนอนและห้องน้าที่คุณใช้ให้เรียบร้อยตลอดเวลา

สามารถทางานได้สูงสุดสองปี

 

สิ่งที่ได้รับตอบแทน

เงินเดือนไม่ต่ากว่าเดือนละ 4150 Danish Kroner
ห้องนอนส่วนตัว และ อาหาร

ตั๋วเครื่องบินขากลับฟรีจากโฮต์เมื่อทางานครบตามสัญญาการจ้างงาน

ได้วันหยุดอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปาดห์

วันหยุดพักร้อนสิบวัน(สองสัปดาห์) ทียังได้รับเงินเมื่อทาครบปี

โฮสต์จ่ายค่าเรียนภาษาและติดต่อโรงเรียนให้

ได้รับวีซ่าทางานออแพร์  

สำหรับการขอวีซ่า แล้วติดต่อสถานทูตเพื่อทำการขอวีซ่าต่อไป และ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บนี้
https://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/au_pairs/au_pairs.htm?wbc_purpose=basicSearchNews.htm

 
โครงการออแพร์ประเทศต่างๆ

โครงการออแพร์ประเทศต่างๆ
Au Pair in Holland (The Netherlands) article
Au Pair in Australia article
Au Pair in Norway article
Au Pair in Sweden
Au Pair in Germany article
Au Pair in Belgium
Au Pair in France article
Au Pair in Finland article
Au Pair in Norway
Au Pair in Denmark articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 

   

      

www.thaiaupairclub.com จุดประสงค์ของเวบ คือ มีไว้เพื่อเป็นจุดศูยน์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ของสมาชิก และเพื่อสร้างมิตรภาพของออแพร์ ทั้งบุคคลที่สนใจโครงการ เป็นออแพร์อยู่ หรือ สิ้นสุดการเป็นออแพร์แล้วก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดมาจากประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ขอให้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและรับข้อมูล ทางเวบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนคนไทย ให้เดินทางเข้าอเมริกาอย่างผิดกฏหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ของการเป็นออแพร์

www.thaiaupairclub.com is the first Thai au pair community web site in Thailand. We have friendly and warm welcome for everyone, plese feel free to join us. We would love to help each other by sharing opinions and experiences openly. More than that, we would love to make our au pair program to be great experiences for everyone. Au pair is experiences for life.

รูปภาพ และ บทความทั้งหมดบนเวบนี้ ไม่อนุญาตให้ทำการพิมพ์ หรือนำไปเผยแพร่ แจกจ่าย แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บ tanya@thaiaupairclub.com